วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

ติดต่อเรา

การติดต่อ

ที่อยู่:
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-225-1535

โทรสาร: 02-225-1535

http://cmc.bangkok.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ติดต่อเรา