วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

สถานพยาบาล

รายชื่อสถานพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้ง  
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 0-2354-7028-33 268/1 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2940-6630-1 50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
สถาบันประสาทวิทยา 0-2354-7075-83 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 02-3548333-43 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
สาขารังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 0-2256-4100 ตึกว่องวานิช เขตปทุมวัน
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2354-7272 270 ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง 0-2354-9100 ต่อ 1420,1225 420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
ศูนย์นารีรักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 0-2201-1103 โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2
ศูนย์โรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ
02-8847000 ต่อ 1141 113/44 ซอยรุ่งประชา ถนนบรมราชชนนี
หน่วยกู้ชีพนเรนทร 1669