วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

อุทกวิทยา

 

ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
ปริมาณการไหลของน้ำในแม่น้ำสายหลัก
ปริมาณการไหลของน้ำในแม่น้ำสายหลัก โดยกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
ระดับน้ำและปริมาณน้ำที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ระดับน้ำและปริมาณน้ำที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
กรมชลประทาน
ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
ภาพเรดาห์ฝน
ภาพเรดาห์ฝน โดยสำนักการระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
ระดับน้ำทำนายสูงสุดต่ำสุด ปี 2556
ระดับน้ำทำนายสูงสุดต่ำสุด ปี 2556 โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ