วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

ภูมิอากาศ

 

ภูมิอากาศ กทม.
 

ภูมิอากาศ กทม.
ข้อมูลภูมิอากาศ กทม. โดย กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศ
ข้อมูลพยากรณ์อากาศ โดยเว็บไซต์ของ The Weather Channel
The Weather Channel
สภาพอากาศ กทม.
ข้อมูลสภาพอากาศ กทม. โดยเว็บไซต์ของ AccuWeather.com
AccuWeather.com
ภูมิอากาศ กทม.
ข้อมูลภูมิอากาศ กทม. โดยเว็บไซต์ของ World Weather Online
World Weather Online

 

 

แผนที่อากาศ
 

แผนที่อากาศ
แผนที่อากาศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
เรดาห์ตรวจอากาศ
เรดาห์ตรวจอากาศ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
ภาพเรดาห์ฝน
ภาพเรดาห์ฝน โดยสำนักการระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
รวมภาพถ่ายดาวเทียม
รวมภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมชลประทาน มีภาพถ่ายดาวเทียมด้านแผนที่อากาศหลายชนิด จากหลายหน่วยงาน
กรมชลประทาน

 

พายุ
 

แผนที่พายุ
แผนที่พายุ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ความเร็วลม
วิเคราะห์ความเร็วลม โดย Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS)
CIMSS
แผนที่พายุ
แผนที่พายุ โดย Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS)
CIMSS
เส้นทางเดินพายุ
เส้นทางเดินพายุ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา