วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

แหล่งน้ำ

 

แหล่งน้ำผิวดิน แม่น้ำ คลอง ทางน้ำ บึง บ่อน้ำ


ข้อมูลคลอง กทม.
ข้อมูลคลอง กทม. โดยสำนักการระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
คลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา
คลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

 

ทิศทางการไหลของน้ำ


ทิศทางการไหลของน้ำ กทม.
ทิศทางการไหลของน้ำ กทม. โดยกองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร
กองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร
ภาพเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของน้ำ ปี 2554
ภาพเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของน้ำ ปี 2554 โดย GISTDA
GISTDA