วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของระบบศูนย์สั่งการฯ

 
 
เพื่อสามารถจัดการเนื้อหาและนำเสนอข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการสารธารณสุข การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ แหล่งข่าวต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น
 
เพื่อสามารถแนบไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์นำเสนอ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ Multimedia ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังหน่วยงานที่ต้องการได้และรองรับการส่งข้อมูลทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ( Tablet )