วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานข้อมูลจำนวนและอัตราร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2553

เปิดเอกสาร PDFAdvance