วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานด้านคุณภาพชีวิต

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานข้อมูลชนิดของโรคที่ประชากรเจ็บป่วย10อันดับในกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2550
รายงานข้อมูลชนิดของโรคที่ประชากรเจ็บป่วย10อันดับในกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2553
รายงานข้อมูลชนิดของโรคที่ประชากรเจ็บป่วย10อันดับในกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2554
รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2545
รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2546
รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2547
รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2548
รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2549
รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2550
รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ.2551