วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2549
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2546
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2545
รายงานจำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร(พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ ปี พ.ศ.2553
รายงานจำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร(พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ ปี พ.ศ.2554
รายงานจำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ ปี พ.ศ.2554
รายงานจำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ ปี พ.ศ.2553
รายงานจำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ ปี พ.ศ.2552
รายงานจำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ ปี พ.ศ.2551
รายงานจำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆ ปี พ.ศ.2550