วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบปี

เปิดเอกสาร PDFAdvance