รายงานจำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร(พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ ปี พ.ศ.2553

เปิดเอกสาร PDFAdvance