วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานด้านการจราจร

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS) แยกตามสถานี รายเดือน ปีพ.ศ.2552
รายงานจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS) แยกตามสถานี รายเดือน ปีพ.ศ.2553
รายงานจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS) แยกตามสถานี รายเดือน ปีพ.ศ.2554
รายงานจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถประจำทางด่วนพิเศษ(BRT)สายสาธร-ราชพฤกษ์แยกตามสถานีปีพ.ศ.2554
รายงานจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถประจำทางด่วนพิเศษ(BRT)สายสาธร-ราชพฤกษ์แยกตามสถานีปีพ.ศ.2553
รายงานจำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจำแนกตามเขตปีพ.ศ.2554
รายงานจำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจำแนกตามเขตปีพ.ศ.2553
รายงานจำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)จำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่านปีพ.ศ.2552
รายงานจำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)จำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่านปีพ.ศ.2553
รายงานจำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)จำแนกตามประเภทของรถเป็นรายด่านปีพ.ศ.2554