วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานการวิเคราะห์แบบ IF-THEN

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีป้ายจำแนกตามรายเขต(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2552
รายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีป้ายจำแนกตามรายเขต(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2553
รายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีป้ายจำแนกตามรายเขต(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2554
รายงานข้อมูลงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครจำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2553
รายงานข้อมูลงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครจำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2554
รายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามด้านและแผนงานหน่วยงานและสำนักงานเขต(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2552
รายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามด้านและแผนงานหน่วยงานและสำนักงานเขต(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2553
รายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามด้านและแผนงานหน่วยงานและสำนักงานเขต(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2554
รายงานข้อมูลรายได้จริงรายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครจำแนกตามประเภทรายรับ(if-then)