วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

ประชาชนอยู่ดีมีความสุข มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบปี
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2545
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2546
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2547
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2548
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2549
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2550
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2551
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2552
รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2553