รายงานข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครสังกัดสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวปีพ.ศ.2553

เปิดเอกสาร PDFAdvance