วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานสรุปด้านงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานแสดงงบประมาณขอตั้งและงบประมาณตามข้อบัญญติ จำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2555
รายงานแสดงงบประมาณขอตั้งและงบประมาณตามข้อบัญญติ จำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2554
รายงานแสดงงบประมาณขอตั้งและงบประมาณตามข้อบัญญติ จำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2553
รายงานแสดงงบประมาณขอตั้งและงบประมาณตามข้อบัญญติ จำแนกตามแหล่งเงิน ปีพ.ศ.2553
รายงานแสดงงบประมาณขอตั้งและงบประมาณตามข้อบัญญติ จำแนกตามแหล่งเงิน ปีพ.ศ.2554
รายงานแสดงงบประมาณขอตั้งและงบประมาณตามข้อบัญญติ จำแนกตามแหล่งเงิน ปีพ.ศ.2555
รายงานแสดงยอดก่อหนี้และเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2552
รายงานแสดงยอดก่อหนี้และเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2553
รายงานแสดงยอดก่อหนี้และเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2554
รายงานแสดงยอดก่อหนี้และเบิกจ่าย จำแนกตามประเภทงบ ปี พ.ศ.2553