วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานสรุปด้านจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานแสดงสถานะการซื้อเช่าและจ้าง จำแนกตามหน่วยงานดำเนินการ ปีพ.ศ.2551
รายงานแสดงสถานะการซื้อเช่าและจ้าง จำแนกตามหน่วยงานดำเนินการ ปีพ.ศ.2552
รายงานแสดงสถานะการซื้อเช่าและจ้าง จำแนกตามหน่วยงานดำเนินการ ปีพ.ศ.2553
รายงานแสดงสถานะการซื้อเช่าและจ้าง จำแนกตามประเภทงบประมาณ ปี พ.ศ.2550
รายงานแสดงสถานะการซื้อเช่าและจ้าง จำแนกตามประเภทงบประมาณ ปี พ.ศ.2551
รายงานแสดงสถานะการซื้อเช่าและจ้าง จำแนกตามประเภทงบประมาณ ปี พ.ศ.2552
รายงานแสดงสถานะการซื้อเช่าและจ้าง จำแนกตามประเภทงบประมาณ ปี พ.ศ.2553