วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานสรุปด้านการเงินการจ่าย

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานแสดงยอดเงินขอเบิกและจ่ายจริงจำแนกประเภทเงินจ่าย ปี พ.ศ.2551
รายงานแสดงยอดเงินขอเบิกและจ่ายจริงจำแนกประเภทเงินจ่าย ปี พ.ศ.2552
รายงานแสดงยอดเงินขอเบิกและจ่ายจริงจำแนกประเภทเงินจ่าย ปี พ.ศ.2553
รายงานแสดงยอดเงินขอเบิกและจ่ายจริงจำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2549
รายงานแสดงยอดเงินขอเบิกและจ่ายจริงจำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2550
รายงานแสดงยอดเงินขอเบิกและจ่ายจริงจำแนกตามหน่วยงาน ปี พ.ศ.2551
รายงานแสดงการจ่ายเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณในแต่ละหน่วยงาน ปี พ.ศ.2550
รายงานแสดงการจ่ายเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณในแต่ละหน่วยงาน ปี พ.ศ.2551
รายงานแสดงการจ่ายเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณในแต่ละหน่วยงาน ปี พ.ศ.2552